Zoltan Peter

Pianist in profesor Zoltan PETER se je rodil v Vojvodini,  srednjo glasbeno šolo je končal v Subotici, visokošolski študij pa je nadaljeval v razredu Arba Valdme na Akademiji umetnosti v Novem Sadu. Študij klavirja je zaključil na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

Kot solist, komorni glasbenik in klavirski spremljevalec mnogih vrhunskih glasbenikov mlajše in starejše generacije je nastopal v Sloveniji, v tujini in v vseh glasbenih središčih nekdanje Jugoslavije. Gostoval je v Italiji, na Madžarskem, na Hrvaškem, v Srbiji in Črni Gori, v Makedoniji,  v bivši Sovjetski zvezi, v Nemčiji, v Švici in  tudi   na mnogih festivalih sodobne glasbe tako v Sloveniji kot na tujem. Zadnja tri leta je tudi stalni član klavirkega tria AMAEL

Poustvarjal je pod taktirko dirigentov kot so: Igor Gjadrov, Simon Robinson, Berislav Skenderović, Hermann Ostendarp, Guido Mancuzzi, Paul Hoskins, George Pehlivanian, En Shao in drugi. Posnel je številne skladbe za RTV  Slovenija, RTV Beograd, RTV Novi Sad in HRT ter enajst zgoščenk s solistično in komorno glasbo za Založbo kaset in plošč RTV Slovenija in druge založbe.

Kot vrhunski komorni glasbenik in klavirski spremljevalec z obširnim repertoarjem  pogosto sodeluje na mednarodnih mojstrskih tečajih in tekmovanjih. Zoltan PETER je tudi avtor knjige Korepetiranje – kazen ali ustvarjalnost?, ki je leta 2015 izšla pri založbi Didakta.

Poleg koncertne in pedagoške dejavnosti vodi tudi redne seminarje in mojstrske tečaje za mlade pianiste, učitelje klavirja in klavirske spremljevalce v Sloveniji in na tujem. Klavir-glavni predmet poučuje na nižji, srednji in univerzitetni stopnji.