Dobrodošli na spletni strani Društva za promocijo komorne glasbe Spektrum!

Osnovno delovanje Društva Spektrum je promocija komorne glasbe doma in v tujini. Tako Društvo Spektrum v tujini promovira vrhunske slovenske umetnike na področju klasične glasbe, vsako leto pa vabi vrhunske ansamble iz tujine za nastope v Sloveniji, predvsem v okviru fewstivala Spektrum.

Člani-umetniki društva so vrhunski domači in tuji glasbeniki, ki vrsto let zelo uspešno koncertirajo po celem svetu: od umetnikov, ki osnovno delujejo v Sloveniji so pianistka Tatjana Ognjanović, flavtist Cveto Kobal,  čembalistka Nedka Petkowa, pianist Zoltan Peter, čelist Damir Hamidullin, pianist Aleksandar Serdar, violinist Volodja Balžalorsky in številni mednarodno uveljavljeni tuji umetniki, ki so do sedaj nastopili v okviru festivala Spektrum.

Glavne umetniške sekcije društva Spektrum so:
Klavirski trio Amael

Duo Hamidullin-Peter

Duo Balžalorsky – Serdar

 

Kot osnovni projekt Društva Spektrum se od leta 2001 odvija v Ljubljani mednarodni ciklus komornih koncertov Festival Spectrum – mednarodni komorni koncerti

V letu 2021 bo dvajseta  zaporedna sezona festivala Spectrum in sicer v dveh delih: julijski del v ko-produkciji z Imagosloveniae in septembrski del.

Festival bo posvečen glasbeni literaturi za godalni kvartet, klavirski trio, ter na dveh koncertih z gosti tudi z izvedbo nekaterih skladb za širše zasedbe, s sodelovanjem vrhunskih in mednarodno priznanih ansamblov in umetnikov iz Slovenije, Češke, Nemčije, Italije, Danske in Austrije.

Opomba: Kar pet mednarodnih skupin bi moralo nastopiti že v letu 2020, vednar je bilo pet predvidenih koncertov odpovedanih zaradi epidemije COVID 19, ki se je razširila po celem svetu in zelo močno po vsej Evropi. Vsi odpovedani koncerti so predvideni da se realizirajo v dvajseti zaporedni sezoni. Kljub tako številčnim odpovedim, pa se je sicer v okrnjeni obliki zaključil zelo uspešno 19. festival – Festival Spectrum 2020.

Kot zaključek Festivala Spectrum 2021 je predviden specialni matinejski koncert mednarodno priznanega klavirskega tri Amael z gosti slovenskimi mladimi glasbenimi talenti, prvo-nagrajenci mednarodnih tekmovanj.

Na vseh septemberskih koncertih (drugi del festivala), je predvideno, da bo vsak povabljen ansambel izvajal dva koncerta v istem dnevu – poleg večernega koncerta še dopoldanski krajši koncert v obliki javne generalke in sicer kot darilo umetnikov ljubljanskim osnovnošolcem in sredneješolcem s strokovnim komentarjem – izobraževalni koncert oz. kulturna vzgoja.

Po vsakem večernem koncertu v letu 2021 so predvideni moderirani pogovori oziroma srečanja z umetniki, ki bodo na ta način lahko dodatno predstavili svoje poglede na izvajane skladbe, kakor tudi podrobneje svoje umetniške dosežke v mednarodnem glasbenem prostoru.

Dolgoletni partnerji:

 

Delovanje Društva Spektrum in festivala Spectrum od vsega nastanka podpirata: